Club Rotary de Cerdanyola del Vallès & Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

11a Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria

Objeto del programa

 • Donar visibilitat i premiar les iniciatives empresarials de les persones joves emprenedores del nostre municipi, per tal que la creació d’empreses i la figura de l’emprenedor/a arreli entre aquest col·lectiu.
 • Potenciar la figura de l’emprenedor/a que incorporant elements innovadors o / i dels tics , no solament cerqui la maximització del benefici, sinó que té en compte criteris socials , humans i mediambientals en la gestió empresarial. 
 • Generar bones pràctiques d’emprenedoria per tal d’esdevenir exemples per altres joves emprenedors/es i pels joves estudiants d’universitat i secundària. 
 • Donar suport als projectes d'emprenedoria després de la pandèmia COVID19. 

Beneficiarios de la ayuda

 • Haver iniciat l’activitat empresarial durant el 2023 o tenir un projecte empresarial amb la intenció  de portar-lo a terme com a màxim abans del 31 de març de 2024. 
 • Estar empadronats preferentment a Cerdanyola del Vallès .
 • Que la seu fiscal o social del negoci sigui preferentment a Cerdanyola del Vallès.
 • L’edat mínima per participar serà de 18 anys.
 • Només es podrà presentar un projecte per empresa o per emprenedor/a.

Descripción

 • 2.500€ en efectiu per al circulant de la nova empresa
 • Assessorament empresarial: laboral, comptable, fiscal, jurídic i web corporatiu
 • Participació en l’esdeveniment “ Innpulso Emprende “ de la RED INNLPUSO

Plazo de solicitud

10 d'octubre de 2023.

Más información

Ajuntament de Cerdanyola11a Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria (Bases 11a Beca)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.