Club Rotary de Cerdanyola del Vallès & Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

10a Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria

Objeto del programa

  • Donar visibilitat i premiar les iniciatives empresarials de les persones joves emprenedores del nostre municipi, per tal que la creació d’empreses i la figura de l’emprenedor/a arreli entre aquest col·lectiu.
  • Potenciar la figura de l’emprenedor/a que incorporant elements innovadors o / i dels tics , no solament cerqui la maximització del benefici, sinó que té en compte criteris socials , humans i mediambientals en la gestió empresarial.
  • Generar bones pràctiques d’emprenedoria per tal d’esdevenir exemples per altres joves emprenedors/es i pels joves estudiants d’universitat i secundària.
  • Donar suport als projectes d'emprenedoria després de la pandèmia COVID19. 

Beneficiarios de la ayuda

  • Persones fins a 40 anys d’edat. ( en cas que es presenti equips, com a mínim la meitat dels membres hauran de ser igual o menors de 40 anys).
  • Haver iniciat l’activitat empresarial durant el 2022 o tenir un projecte empresarial amb la intenció de portar-lo a terme com a màxim abans del 31 de març de 2023.
  • Estar empadronats preferentment a Cerdanyola del Vallès .
  • Que la seu fiscal o social del negoci sigui preferentment a Cerdanyola del Vallès.
  • L’edat mínima per participar serà de 18 anys.
  • Només es podrà presentar un projecte per empresa o per emprenedor/a. 

Plazo de solicitud

10 d'octubre de 2022.

Más información

Ajuntament de Cerdanyola10a Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria (Bases 10a Beca)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.