AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts d'Indústria del Coneixement (IdC)

Objeto del programa

Iimpulsar un model econòmic basat en el coneixement, incentivant la transferència dels resultats de la recerca provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació, a fi i efecte d'aconseguir la generació de llocs de treball d'alta qualificació i una millora significativa de les activitats innovadores.

  • Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu. (projectes d'innovació que es trobin en la fase inicial de conceptualització del Pla per la transferència de tecnologies o coneixements i la generació de valor a la societat)
  • Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya (projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat d'acord amb les validacions realitzades)
  • Modalitat C. Ajuts Innovadors per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat)

Beneficiarios de la ayuda

Els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

Descripción

  • Modalitat A: L'import de cada ajut Llavor és d'una quantia fixa de 20.000,00 (vint mil) euros.
  • Modalitat B: L'import de cada ajut Producte és d'un màxim de 150.000,00 (cent cinquanta mil) euros.
  • Modalitat C: L'import màxim dels ajuts és de 84.000,00 euros dels quals com a mínim 60.000,00 euros han d'anar destinats al finançament dels costos de personal per a la contractació d'una persona innovadora

Plazo de solicitud

  • Modalitat A: del 14 de setembre a  l'11 d'octubre de 2023.
  • Modalitat B: del 14 de setembre a  l'11 d'octubre de 2023.
  • Modalitat C: del 23 d'octubre al 20 de novembre de 2023.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.