AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts d'Indústria del Coneixement (IdC)

Objeto del programa

L'ajut Llavor consisteix en un finançament econòmic per executar les activitats previstes i un Pla d'acompanyament expert per donar suport en l'estudi i validació que faciliti l'assoliment del grau de maduresa en les millors condicions per afrontar la fase de prova de concepte.

El Pla d'acompanyament té per finalitat guiar i assessorar els equips participants en la valorització i transferència dels resultats de la seva recerca. El pla constarà de mòduls formatius, tutories o mentoratge a càrrec de persones especialitzades encarregades de fer un seguiment de l'evolució dels projectes, així com sessions individualitzades d'assessorament expert.

  • Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu.
  • Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya.
  • Modalitat C. Ajuts Innovadors per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per persones innovadores en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya

Beneficiarios de la ayuda

Els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

En la Modalitat B. Producte els projectes objecte d'aquests ajuts poden ser de caràcter individual o col·laboratiu, en funció de si hi participa una institució o més d'una.

Plazo de solicitud

29 de maig de 2024.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.