AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Programa Indústria del Coneixement - Ajuts Producte i Llavor 2020

Objeto del programa

 • Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu: El finançament de projectes d'innovació que estiguin en les fases 1 i 2 dins l'escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL), per a la valorització de coneixement amb potencial d'incorporació al sector productiu. Els projectes han d'estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i de les primeres proves (preprototips), i també a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de negoci, l'anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o altres activitats similars que s'englobin dins d'aquestes fases.
 • Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya: Finançar projectes destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generats per equips de recerca de Catalunya. Els projectes objecte d'aquestes bases han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l'escala de maduresa tecnològica, i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d'altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament.

Beneficiarios de la ayuda

Els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

Les entitats han de ser propietàries o copropietàries dels resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquests ajuts. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l'entitat sol·licitant.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de sol·licituds queda posposat i en breu es publicarà el nou termini
30 dies naturals des de l'endemà de la data de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Más información

 • Convocatòria:  RESOLUCIÓ EMC/107/2020, de 17 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2020 (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 492649). (Núm. 8051 - 28.1.2020
  • RESOLUCIÓ EMC/1732/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMC/107/2020, de 17 de gener, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2020 (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (DOGC Núm. 8181 - 20.7.2020
 • Bases: 
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/94/2020, de 17 de gener, per la qual es modifica la Resolució EMC/1434/2019, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 458466). (DOGC Núm. 8048 - 23.1.2020
  • RESOLUCIÓ EMC/1807/2019, de 2 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMC/879/2018, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte). (DOGC Núm. 7911 - 5.7.2019
  • RESOLUCIÓ EMC/1434/2019, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte), susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). (DOGC Núm. 7885 - 29.5.2019

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.