ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts a les xarxes d'inversors privats

Objeto del programa

Atorgament d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ per incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de creixement. 

Beneficiarios de la ayuda

Entitats catalanes acreditades per ACCIÓ com a entitat de finançament alternatiu en la categoria de Xarxes d'Inversors Privats a data de sol·licitud de l'ajut... que justifiquin , com a mínim, dues operacions d'inversió tancades.

Plazo de solicitud

26 d'octubre de 2022.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2997/2022, de 3 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ. (DOGC Núm. 8769 - 10.10.2022
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/3460/2021, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ. (Núm. 8550 - 24.11.2021)  
  • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/2997/2022, de 3 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ (DOGC núm. 8769, de 10.10.2022).

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.