ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts a les xarxes d'inversors privats

Objeto del programa

Atorgament d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ per incentivar el tancament d’operacions d’inversió amb empreses catalanes innovadores en fases inicials i amb un alt potencial de creixement. 

Beneficiarios de la ayuda

Entitats catalanes acreditades per ACCIÓ com a entitat de finançament alternatiu en la categoria de Xarxes d'Inversors Privats a data de sol·licitud de l'ajut... que justifiquin , com a mínim, una operació d'inversió tancada a empreses emergents de tecnologies profundes (deeptech)

Plazo de solicitud

20 de desembre de 2023.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/4095/2023, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ (DOGC Núm. 9056 - 7.12.2023)  
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/4016/2023, de 27 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ. (DOGC Núm. 9052 - 30.11.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.