Institució CERCA, Centres de Recerca de Catalunya

Fons de Patents Gínjol

Objeto del programa

Donar suport econòmic al llançament de patents que poden tenir un impacte comercial i promoure l’economia del país, amb la creació de llocs de treball qualificat.
Els serveis que podran ser objecte de finançament mitjançant aquest programa seran els necessaris per a la protecció, l’aportació de valor i la comercialització dels resultats de la recerca que es generin en el marc dels projectes de recerca presentats, relatius al període temporal que s’estableixi per a l’edició corresponent...

  • Serveis d’assessorament en relació amb el procediment i l’estratègia en el marc de la protecció de la propietat intel·lectual i industrial de la tecnologia.
  • Serveis d’avaluació externa de la idoneïtat tecnològica i potencial en el mercat de la tecnologia desenvolupada.
  • Serveis d’assessorament estratègic i econòmic amb vista a la seva comercialització.
  • Etc.

Beneficiarios de la ayuda

Centres CERCA que vulguin potenciar els seus projectes de transferència de coneixement.

Plazo de solicitud

13 de maig de 2022.

Más información

CERCA - Programa Gínjol - Convocatòria

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.