AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

Objeto del programa

Subvencions per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctoral.

Es preveuen les modalitats següents:

 • Projectes DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya i el doctorand o doctoranda es dedicarà al projecte de recerca a temps complet. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut. 
 • Projectes DI específics, previstos per a casos especials, com la dedicació parcial del doctorand o doctoranda al projecte de recerca, que l'entorn empresarial estigui fora de Catalunya o que l'entorn empresarial estigui representat per una entitat pertanyent al sector públic de la Generalitat. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic té la consideració de beneficiari.

Beneficiarios de la ayuda

 • Entorn empresarial: les empreses o altres entitats de l'entorn empresarial. En queden explícitament exclosos:
  • Els organismes de recerca o entitats que en depenguin.
  • Les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials.
  • Els centres adscrits a les universitats.
 • Entorn acadèmic: els organismes de recerca que disposin de grups de recerca reconeguts per la convocatòria SGR més recent. En concret:
  • les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya
  • els centres de recerca amb seu a Catalunya
  • les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya
  • els centres tecnològics amb seu a Catalunya

Descripción

Els ajuts són per a un període de tres anys. L'import màxim de l'ajut per al període de tres anys és de 64.600,00 euros i es distribueix entre els beneficiaris (Entorn empresarial & Entorn acadèmic).

Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals

Plazo de solicitud

Del 6 de maig a l’11 de desembre de 2023. 

La convocatòria preveu tres terminis de presentació de sol·licituds: 
 • Per a la 1a resolució parcial: des del 6 de maig de 2023 i fins al 25 de maig de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona
 • Per a la 2a resolució parcial: des del 26 de maig de 2023 fins al 5 d’octubre de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona
 • Per a la 3a resolució parcial: des del 6 d’octubre de 2023 fins a l'11 de desembre de 2023 a les 14:00:00 h, hora local de Barcelona

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ REU/1504/2023, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) per a l'any 2023 (DOGC Núm. 8909 - 5.5.2023
  • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució REU/1504/2023, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) per a l'any 2023 (DOGC núm. 8909, de 5.5.2023)
 • Bases: RESOLUCIÓ REU/1358/2023, de 19 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a doctorats industrials (DI) (DOGC Núm. 8902 - 25.4.2023)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.