AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

Objeto del programa

Subvencions per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial (en endavant, projectes DI) en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s'ha de desenvolupar en el marc estratègic d'una empresa o entitat de l'entorn empresarial i, alhora, en el si d'un grup de recerca d'un organisme de recerca, en els quals el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l'objectiu de fer una tesi doctora

Es preveuen les modalitats següents:

 • Projectes DI cofinançats, en els quals l'entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya i el doctorand o doctoranda es dedicarà al projecte de recerca a temps complet. En aquesta modalitat tant l'entorn acadèmic com l'empresarial són beneficiaris de l'ajut. 
 • Projectes DI específics, previstos per a casos especials, com la dedicació parcial del doctorand o doctoranda al projecte de recerca, que l'entorn empresarial estigui fora de Catalunya o que l'entorn empresarial estigui representat per una entitat pertanyent al sector públic de la Generalitat. En aquesta modalitat només l'entorn acadèmic té la consideració de beneficiari.

Beneficiarios de la ayuda

 • Entorn empresarial: les empreses i les entitats del Sector públic de la Generalitat de Catalunya.
 • En queden explícitament exclosos:
  • Els organismes de recerca o entitats que en depenguin.
  • Les entitats vinculades formalment a la gestió o promoció del Pla de Doctorats Industrials.
  • Els centres adscrits a les universitats.
 • Entorn acadèmic: els organismes de recerca que disposin de grups de recerca reconeguts per la convocatòria SGR més recent. En concret:
  • les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya
  • els centres de recerca amb seu a Catalunya
  • les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya
  • els centres tecnològics amb seu a Catalunya

Descripción

Els ajuts són per a un període de tres anys. L'import màxim de l'ajut per al període de tres anys és de 64.600,00 euros i es distribueix entre els beneficiaris (Entorn empresarial & Entorn acadèmic).

Els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals

Plazo de solicitud

El terminis per confirmar les sol·licituds per part de les entitats sol·licitants representants de l'entorn acadèmic són els següents:

 • Per a la primera resolució parcial: des del 18 d'abril de 2024 al 25 d'abril de 2024.
 • Per a la segona resolució parcial: des del 13 de juny de 2024 fins al 20 de juny de 2024.
 • Per a la tercera resolució parcial: des del 10 d'octubre de 2024 fins al 17 d'octubre de 2024.
 • Per a la quarta resolució parcial: des del 12 de desembre de 2024 fins al 19 de desembre de 2024.

Más información

 • Convocatòria pendent de publicació
 • Bases: RESOLUCIÓ REU/421/2024, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a doctorats industrials (DI). (DOGC Núm. 9105 - 20.2.2024

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.