AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts pràcticum Odisseu

Objeto del programa

Incentivar l'estada de joves universitaris en pràctiques acadèmiques externes remunerades en empreses situades en territoris rurals.

  • Les pràctiques tindran una durada mínima de 300 hores, i s'hauran de desenvolupar durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria.
  • Els estudiants que participin en el pràcticum Odisseu han d'star matriculats, durant el curs que prevegi la convocatòria, en estudis oficials de grau o màster d'una universitat del sistema universitari de Catalunya i haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació, en el cas dels estudis de grau, en el moment de sol·licitar les pràctiques.

Beneficiarios de la ayuda

  • Empreses, entitats o institucions que tinguin el lloc de treball situat en municipis rurals i vulguin acollir en pràctiques joves universitaris que cursin un títol oficial de grau o màster als centres del sistema universitari de Catalunya durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria corresponent.

Descripción

  • L'import de l'ajut és de 1.260 euros.
  • L'estudiant rebrà un ajut total brut mínim de set euros per hora de pràctiques, que li abonarà l'empresa o la institució

Plazo de solicitud

25 de juny de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ REU/2108/2024, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts al pràcticum Odisseu per al curs 2023-2024 (DOGC Núm. 9183 - 13.6.2024)
  • Bases: RESOLUCIÓ REU/1445/2023, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts pràcticum Odisseu (DOGC Núm. 8906 - 2.5.2023) 

  • Odisseu - Ajuts al Pràcticum 

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.