AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts pràcticum Odisseu

Objeto del programa

Incentivar l'estada de joves universitaris en pràctiques acadèmiques externes remunerades en empreses situades en territoris rurals.

Les pràctiques tindran una durada mínima de 300 hores, i s'hauran de desenvolupar durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria.

Beneficiarios de la ayuda

  • Empreses o institucions que tinguin el lloc de treball situat en municipis rurals i vulguin acollir en pràctiques joves universitaris que cursin un títol oficial de grau o màster als centres del sistema universitari de Catalunya durant el curs acadèmic que prevegi la convocatòria corresponent.
  • Els estudiants que participin al pràcticum Odisseu hauran d'estar, durant el curs que prevegi la convocatòria, en estudis oficials de grau o màster d'una universitat del sistema universitari de Catalunya i haver superat un mínim del 50% dels crèdits de la titulació, en el cas d'estudis de grau, en el moment de sol·licitar les pràctiques. 

Descripción

L'import de l'ajut és de 900 euros. L'estudiant rebrà un ajut total brut mínim de 6 euros per hora de pràctiques. Aquests imports estan subjectes a retenció d'IRPF i a la resta de la normativa fiscal vigent.

Plazo de solicitud

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.


El període de realització de les pràctiques per part dels estudiants serà durant el curs acadèmic 2021-2022 i haurà de finalitzar com a màxim el 15 de setembre de 2022.

Els estudiants que vulguin participar en aquesta convocatòria han d'estar matriculats durant el curs acadèmic 2021-2022

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.