Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Premis Nacionals de Comerç & Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya

Objeto del programa

Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya: distingir les persones físiques o jurídiques amb establiment operatiu a Catalunya, les entitats de l'àmbit del comerç que les representen a nivell territorial o sectorial i els ens públics que hagin destacat per la seva iniciativa comercial i que, per la seva trajectòria, la seva innovació i adaptabilitat, contribueixen de manera més rellevant al prestigi del comerç, particularment del comerç urbà de proximitat.

 • Categories i reconeixement:
  • Premi Nacional de Comerç
  • Premi al Comerç més Innovador
  • Premi a la Iniciativa Col·lectiva
   • Premi a la Iniciativa Col·lectiva Territorial
   • Premi a la Iniciativa Col·lectiva Sectorial
  • Premi a la Gestió Pública en l'àmbit del sector comercial
  • Reconeixements a persones o empreses i entitats de prestigi del sector comercia
Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya: distingir els establiments i mercats municipals en actiu, que al llarg de més de cent anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s'han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional.

S'estableixen dues categories, una per als establiments de cent o més anys d'història i una altra per aquells establiments que acreditin cent cinquanta o més anys d'història.

Beneficiarios de la ayuda

 • Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya: les persones físiques, les microempreses i les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit del comerç i els serveis a la persona, les entitats que les representen a nivell territorial o sectorial i els ens públics. 
 • Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya: les persones físiques, les microempreses, les petites empreses de venda al detall o de prestació de serveis a la persona que siguin titulars d'establiments operatius a Catalunya oberts al públic, els mercats municipals, amb una trajectòria de cent o més anys d'història.
S'entenen com empreses de serveis...
 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Agències de viatges detallistes.
 • Tintoreries i bugaderies.
 • Perruqueries i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.

Plazo de solicitud

17 de setembre de 2021.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals de Comerç i els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2020 (ref. BDNS 572876). (DOGC Núm. 8452 - 7.7.2021)  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8452/1860993.pdf
 • Bases: RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya. (DOGC Núm. 8238 - 1.10.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.