Gencat - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2023

Objeto del programa

Foment de la implantació dels sistemes voluntaris de gestió ambiental

Beneficiarios de la ayuda

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, els ens locals, les associacions d'ens locals i els seus organismes autònoms, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Plazo de solicitud

Un mes des de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ ACC/2750/2023, de 20 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental, respecte de la implantació i la renovació del sistema previst en el Reglament EMAS, per a l'any 2023 (DOGC Núm. 8984 - 22.8.2023
  • Bases: Ordre ACC/187/2023, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental d'acord amb el Reglament europeu EMAS (DOGC Núm. 8962 - 20.7.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.