Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn - Subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups)

Objeto del programa

Estimular l’aparició i creació de noves empreses emergents. Aquesta iniciativa beneficiarà al voltant de 25 pre-startups i rebran fins a un màxim de 10.000 euros d’ajut. 

Beneficiarios de la ayuda

Les beneficiàries d’aquestes subvencions seran empreses en una etapa molt inicial, una etapa preemergent (pre-startup) que s’hagin constituït dins l’any previ a la data de presentació de la sol·licitud.
 
Les empreses hauran d’haver estat constituïdes sota la forma jurídica de societat de responsabilitat limitada o societat anònima i que provinguin o actuïn en algun d’aquests àmbits:
  • Que siguin una empresa emergent industrial
  • Que siguin una empresa emergent de l’àmbit de les cadenes de blocs (Blockchain)
  • Que tinguin el seu origen en treballs acadèmics
  • Que hagin participat en el Programa primer de la Generalitat
 Així mateix, les empreses que es presentin a les subvencions hauran de ser innovadores, en el producte, el servei, la tecnologia o el model de negoci, i orientades al creixement; hauran de tenir un equip emprenedor i equilibrat darrere de cada proposta (mínim dues persones) que cobreixi els diversos aspectes relacionats amb el creixement d’una empresa emergent -essencialment tecnologia, mercat i gestió-

Plazo de solicitud

28 de juliol de 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1887/2021, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement d'empreses emergents (start-up) en fase inicial (DOGC Núm. 8440 - 21.6.2021)
  • Bases: ORDRE EMC/81/2018, de 18 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en el marc del programa Catalunya Emprèn, de subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups). (DOGC Núm. 7649 - 25.6.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.