Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

Objeto del programa

Foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

 • Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.
  • A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
  • A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o l'economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.
  • A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.
 • Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.
  • B1. Projectes d'R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.
  • B2. Projectes d'R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s'hi generen.
  • B3. Projectes d'R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses (microempreses, les pimes i grans) i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment han de tenir el centre productiu objecte de l'actuació ubicat a Catalunya.

Plazo de solicitud

Dos mesos des de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

 • Convocatòria:  RESOLUCIÓ TES/1707/2021, de 25 de maig, de convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials (DOGC Núm. 8424 - 3.6.2021)  
 • Bases: RESOLUCIÓ TES/826/2020, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. (DOGC Núm. 8111 - 14.4.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.