Gencat - Departament d'Empresa i Ocupació - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

Objeto del programa

Promoció de la creació d'ocupació (Foment de la contractació)

Beneficiarios de la ayuda

 • Línia 1: Entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de col·laboració, segons model normalitzat, amb les entitats contractants que manifestin la seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus.
 • Línia 2: Entitats contractants:  les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes en la base 3.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
 • Persones destinatàries: les persones en situació de desocupació de 30 anys i més,  inscrites a l'oficina de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades.

Plazo de solicitud

 • Linia 1: Del 13 al 30 de juny de 2022.
 • Linia 2: El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball.  (de l'1 d'octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022)

Más información

 • Convocatòria: 
  • RESOLUCIÓ EMT/1790/2022, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS) (DOGC Núm. 8686 - 10.6.2022
  • RESOLUCIÓ EMT/3182/2021, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)  (DOGC Núm. 8532 - 28.10.2021
 • Bases: ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC Núm. 7677 - 2.8.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.