Gencat - Departament d'Empresa i Ocupació - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)

Objeto del programa

Promoció de la creació d'ocupació (Foment de la contractació)

Beneficiarios de la ayuda

 • Línia 1: Entitats promotores o associades/vinculades subscriuran un conveni de col·laboració, segons model normalitzat, amb les entitats contractants que manifestin la seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus.
 • Línia 2: Entitats contractants:  les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre, sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes en la base 3.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
 • Persones destinatàries: les persones en situació de desocupació de 30 anys i més,  inscrites a l'oficina de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades.

Plazo de solicitud

 • Linia 2: del el 2 d'octubre de 2023 i finalitza, l'1 de juny de 2024.
 • Linia 1: Del 12 al 30 de juny de 2023.

Más información

 • Convocatòria: 
  • RESOLUCIÓ EMT/3290/2023, de 19 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus)  (DOGC Núm. 9011 - 2.10.2023
  • RESOLUCIÓ EMT/1820/2023, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS) (DOGC Núm. 8926 - 30.5.2023
 • Bases: ORDRE TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC Núm. 7677 - 2.8.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.