Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Ajuts (modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions) a projectes de l'àmbit dels videojocs

Objeto del programa

Ajuts per a projectes de l'àmbit dels videojocs que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins de l'activitat de l'empresa i que consisteixin a desenvolupar, produir, editar, distribuir, comercialitzar o difondre videojocs.

Beneficiarios de la ayuda

  • Les persones físiques o persones jurídiques que tinguin com a objecte social desenvolupar, produir, editar, distribuir, comercialitzar o difondre videojocs
  • Les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts.

Plazo de solicitud

Del 10 de juliol al 12 de setembre de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/2398/2024, de 25 de juny, de segona convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (DOGC Núm. 9200 - 9.7.2024
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/1068/2023, de 29 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l'àmbit dels videojocs. (DOGC Núm. 8889 - 4.4.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.