Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Premis nacionals de recerca 2023

Objeto del programa

Fomentar el reconeixement social de la ciència i molt particularment divulgar entre la societat catalana l'activitat científica internacional dels investigadors i de les investigadores vinculats al nostre país, aspectes que materialitza, entre d'altres entitats, a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI).

Els guardons consten de sis categories:

  • Premi Nacional de Recerca: Premiar l'investigador o la investigadora del sistema català de recerca i innovació —incloses les empreses i fundacions— o que desenvolupi la seva activitat fora de Catalunya, que hagi contribuït durant la seva trajectòria professional de manera significativa internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, ciències experimentals i tecnologia. Així mateix, s'hi valoraran altres aspectes com ara la transferència de tecnologia i l'impacte social de les seves recerques.
  • Premi Nacional de Recerca al Talent Jove: Estimular i reconèixer l'esforç dels/de les joves investigadors/ores, del sistema català de recerca i innovació —incloses les empreses i fundacions— o que desenvolupin la seva activitat fora de Catalunya, que hagin destacat internacionalment en la seva trajectòria professional per la qualitat i excel·lència del seu treball científic i de recerca. Així mateix, s'hi valoraran altres aspectes com ara la transferència de tecnologia i l'impacte social de les seves recerques.
  • Premi Nacional de Comunicació Científica: Reconèixer l'activitat de divulgació de la ciència i la seva promoció per a potenciar l'interès de la ciutadania per la ciència.
  • Premi Nacional de Mecenatge Científic: Reconèixer i estimular la col·laboració privada en l'aportació de fons filantròpics per a la recerca a Catalunya i a nivell internacional.
  • Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I: Reconèixer les activitats de partenariat publicoprivat en recerca i en l'àmbit general de la cooperació entre el sector públic i el privat en activitats d'R+I a Catalunya.
  • Premi Nacional d'Innovació a la Creació d'una Empresa de Base Científica: Reconèixer la creació d'una empresa de base científica sorgida originalment del sistema R+D+I català que procedeixi d'un entorn acadèmic. Entenem per entorn acadèmic que procedeixi directament de la recerca d'una universitat o d'un centre de recerca reconegut i sense ànim de lucre.

Beneficiarios de la ayuda

  • Hi podran presentar candidatures les universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments), els centres de recerca, els instituts universitaris de recerca, les acadèmies, les empreses i fundacions, persones guardonades anteriorment amb l'antic Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i, en general, tots els agents del sistema català de recerca i innovació.
  • Poden aspirar al premi els investigadors i les investigadores en actiu que no hagin complert 40 anys a la data de tancament d'aquesta convocatòria i que actualment estiguin desenvolupant la seva activitat científica a Catalunya i/o a l'estranger. Les candidatures han de ser presentades per una persona representant de les entitats esmentades anteriorment. No seran admeses les autocandidatures.
  • En el cas de les dones investigadores, s'augmentarà un any més en l'edat mínima per fill/a acreditat/ada.

Plazo de solicitud

27 de setembre de 2023.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.