ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Nuclis R+D internacional, projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional

Objeto del programa

Realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia, aquest ha de ser com a mínim un punt, respecte als Technology Readiness levels (TRL) compresos entre el TRL 3 a TRL 7.

Beneficiarios de la ayuda

  • Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut. Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
  • Els desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/
En cas d’un projecte en cooperació internacional, aquest soci internacional haurà de tenir establiment operatiu en un dels territoris elegibles en la convocatòria: Alemanya, Dinamarca, Països Baixos, Regne Unit, França, Itàlia, Bèlgica, Israel, Brasil, Índia, Singapur, Japó, Corea del Sud, Austràlia, províncies d’Alberta i Quebec (Canadà), Estats de Califòrnia, Nova York, Massachusetts (Estats Units) i les municipalitats amb categoria provincial de Pequín i Shanghai, i la regió administrativa especial de Hong Kong (Xina).

Descripción

Les empreses beneficiàries obtindran una intensitat d'ajut d'entre el 25% i el 70% del pressupost de projecte.

Plazo de solicitud

6 de juny de 2023.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1122/2023, de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions per a nuclis R+D (DOGC Núm. 8892 - 11.4.2023
  • Bases:RESOLUCIÓ EMT/1050/2023, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a nuclis R+D. (DOGC Núm. 8887 - 31.3.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.