Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves

Objeto del programa

Afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+.

Beneficiarios de la ayuda

Els requisits per rebre l’ajut són:

  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Estar donada d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil en situació “inscrit beneficiari” el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a persona treballadora autònoma.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma, com a mínim, el dia abans de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir i acreditar, amb informació fiscal i/o de facturació, la realització de l’activitat econòmica o professional per la qual s’ha sol·licitat l’ajut durant un mínim de 18 mesos de manera ininterrompuda . Durant tot aquest temps no es pot estar contractat com a persona treballadora assalariada.
  • Tenir i mantenir el domicili fiscal i, si s’escau, el centre de treball, a Catalunya al llarg dels 18 mesos.

Descripción

Subvenció d'un import fix de fins a 15.120,00 euros per a cada jove que iniciï una activitat econòmica o professional com a persona treballadora autònoma per compte propi, mantingui aquesta activitat i romangui en situació d'alta als règims especials de treballadors autònoms (RETA), de treballadors del mar o de la mineria del carbó o mutualitat corresponent, durant un mínim de divuit mesos ininterromputs.

Plazo de solicitud

20 de setembre de 2023.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2550/2023, de 10 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions de l'any 2023 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (DOGC Núm. 8959 - 17.7.2023
  • Bases: ORDRE EMT/155/2023, de 13 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+ (DOGC Núm. 8938 - 16.6.2023)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.