ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Línia de Cupons Indústria 4.0: Implantació.

Objeto del programa

L'objecte d'aquesta línia és la contractació de serveis d'assessorament a proveïdors acreditats per ACCIÓ per a la implantació d'actuacions contemplades en el pla de transformació de l'empresa i que permeti la integració de tecnologies i solucions en l'àmbit de la indústria 4.0.

Les tecnologies que estan considerades dins de la definició de indústria 4.0 són les que tenen a veure amb:

 • fabricació additiva/impressió 3D
 • blockchain,
 • robòtica,
 • supercomputació/quàntica,
 • ciberseguretat,
 • 5G,
 • realitat virtual i realitat augmentada o mixta
 • intel·ligència artificial,
 • fotònica i
 • simulació o bessó digital.
En el casos en què l’activitat principal de l’entitat sol·licitant estigui inclosa en algun dels codis entre les divisions 10 a 33.2 de la CCAE-2009 (Classificació catalana d’activitats econòmiques) de l’annex 3 de les bases s’admeten també:
 • integració de sistemes,
 • internet de les coses (sensòrica),
 • computació al núvol/perifèric
 • big data.
Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són:
 • Persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l'àrea d'expertesa Indústria 4.0
 • Entitats acreditades TECNIO

Beneficiarios de la ayuda

Petites o mitjanes empreses, amb establiment operatiu a Catalunya, amb com a mínim 2 anys de vida a la data de publicació de la convocatòria, comptats a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil

Descripción

La quantia de la subvenció per aquesta acció serà d'un màxim de 20.000,00 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Plazo de solicitud

31 de maig de 2023 (o fins exhaurir el pressupost)

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1613/2023, de 9 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial  (DOGC Núm. 8915 - 15.5.2023)
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1498/2023, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial. (DOGC Núm. 8909 - 5.5.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.