Euroregió Pirineus Mediterrània

Fons d’ajut euroregional per donar resposta a la crisi generada per la Covid-19

Objeto del programa

Pal·liar els efectes de la crisi sanitària i rellançar l’economia dels territoris que integren l’EPM. El fons s’articula al voltant de sis objectius específics:

  1. La innovació i la recerca: la innovació ha d’estar al servei d’una Euroregió autosuficient en termes agroalimentaris.
  2. Ensenyament superior: les universitats euroregionals han de permetre la inclusió de tots els estudiants davant els reptes de l’ensenyament a distància.
  3. Turisme: l’Euroregió ha de ser una destinació segura, sostenible i resilient.
  4. Medi Ambient: l’economia circular ha de ser una prioritat euroregional. Cal posar de relleu el concepte de la proximitat davant de les crisis sanitàries.
  5. Adaptació al canvi climàtic: cal promoure l’adaptació al canvi climàtic en tots els sectors per aconseguir una millor resiliència, especialment davant les crisis sanitàries.
  6. Cultura: cal reorientar la producció cultural, especialment la dels joves actors euroregionals, cap a la digitalització dels continguts artístics.
Aquest Fons d’ajut s’estructura en dos grans blocs:
  1. Ajuts destinats a consorcis o a altres formes d’associació que presentin projectes d’una durada de 18 mesos. Els projectes que es presentin hauran d’ajudar a donar una resposta als objectius plantejats més amunt.
  2. Ajuts destinats a realitzar estudis prospectius que responguin als objectius  plantejats per l’Euroregió i que facin possible que universitats, centres de recerca, empreses i experts puguin treballar conjuntament per donar-hi una resposta comuna.

Beneficiarios de la ayuda

Poden optar al fons un gran ventall d’actors: entitats territorials, empreses, universitats, centres de recerca (públics i privats), associacions, fundacions, emprenedors, etc. 

Plazo de solicitud

Del 8 de juny i el 31 d’octubre de 2020.

Más información

L’EPM és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004 amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.