Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Programa d’acceleració per a empreses catalanes de moda

Objeto del programa

Els ajuts en espècie es concretaran en les activitats d'assessorament tecnològic i acompanyament per la via de mentoratge individualitzat, que alhora aniran acompanyades de formacions en format de workshops. Aquests serveis seran impartits per part de les persones que, havent estat contractades pel CCAM, han de donar aquests serveis a les empreses participants. Els ajuts no impliquen, per tant, cap lliurament dinerari.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses o persones físiques del sector tèxtil-moda, calçat i/o marroquineria, que tinguin disseny propi, un concepte testat i capacitat per aportar innovació al sector. Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement, i que tinguin potencial i voluntat per seguir creixent:

 • Tenir domicili fiscal a Catalunya.
 • Tenir estructura empresarial pròpia, de manera que no depenguin d'una marca aliena ni formin part d'un grup empresarial més ampli.
 • Tenir almenys 2 anys d'antiguitat.
 • Tenir almenys 2 treballadors/es a temps complet.
 • Haver facturat més de 100.000 euros i menys de 50 milions d'euros en l'exercici 2019 i/o el 2020.
 • Disposar de disseny propi.
 • Vendre per internet a través d'una pàgina web pròpia.

Descripción

Les empreses participants en el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda es beneficiaran d'un coneixement i mentoratge en l'àmbit tecnològic per part de professionals del màxim renom, que ha de tenir un efecte multiplicador a curt termini sobre les capacitats i habilitats de l'equip de cada marca o empresa, augmentant d'aquesta forma el seu potencial de creixement.

El programa consta de dues fases: la primera estarà basada en la transferència de coneixement, mentre que la segona consistirà en l'acompanyament personalitzat a través d'una mentoria individualitzada, tant a nivell estratègic com tecnològic.

Plazo de solicitud

21 de setembre de 2021.

Más información

 • Convocatòria: pendent de publicació      
 • Bases:  RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda.
  (DOGC Núm. 8468 - 29.7.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.