Departament de Territori i Sostenibilitat

Subvencions a les estacions d'esquí alpí i de muntanya de Catalunya

Objeto del programa

Impulsar projectes d'inversions destinades a les finalitats següents:

  • Promoure projectes d'innovació tecnològica en l'àmbit dels sistemes digitals de control d'accés als esquiadors basats en targetes sense contacte, que opcionalment siguin compatibles en un sistema unificat a totes les estacions catalanes i que permeti desenvolupar aplicacions ajustades a les necessitats de les persones usuàries.
  • Contribuir a ampliar i renovar les instal·lacions de producció de neu per garantir la disponibilitat del mantell nival i reduir la seva incertesa, al mateix temps que es millora la eficiència energètica de les instal·lacions i la seva sostenibilitat.
  • Reprendre i assegurar el manteniment de l'activitat a les estacions d'esquí alpí i de muntanya, en la mesura que la riquesa, el manteniment i l'augment de l'ocupació que es puguin generar repercuteixen directa i indirectament en benefici de les comarques de muntanya i de les seves poblacions.

Beneficiarios de la ayuda

Persones jurídiques o ens locals titulars d'estacions d'esquí alpí i activitats de muntanya de Catalunya.

Plazo de solicitud

20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TES/2767/2020, de 30 d'octubre, de convocatòria anticipada per a l'any 2021 de subvencions a les estacions d'esquí alpí i de muntanya de Catalunya (DOGC Núm. 8265 - 6.11.2020
  • Bases: ORDRE TES/160/2020, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a les estacions d'esquí alpí i de muntanya de Catalunya. (DOGC Núm. 8235 - 28.9.2020)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.