ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers - Línia Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

Objeto del programa

Projectes que tenen com a finalitat incrementar la competitivitat i/o el rendiment d'empreses i dels clústers. En aquestes bases, s'entén per competitivitat al conjunt d'accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials.

Es consideren subvencionables els projectes següents, sempre i quan incorporin l'ús de tecnologies disruptives (als efectes d'aquestes bases es consideren tecnologies disruptives les que es defineixen al document “Diana de tendències tecnològiques 2018”: Realitat virtual i realitat augmentada, Intel·ligència artificial, Internet de les coses, Blockchain, Impressió 3D, Nanotecnologia i nous materials, Robòtica, Ciències quàntiques i fotònica, Neurociència, Disseny avançat de medicaments, Ciències òmiques i Biotecnologia i biologia sintètica):

  • Projectes de desenvolupament experimental: adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d'índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats. 
  • Projectes d'innovació en matèria d'organització i processos: aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics).  
  • Realització d'estudis de viabilitat tècnica, entesos com l'avaluació i anàlisi del potencial d'un projecte de recerca, desenvolupament o innovació, amb l'objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i racional, descobrint els seus punts forts i dèbils, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per portar-lo a terme i les seves perspectives d'èxit.

Beneficiarios de la ayuda

Els clústers integrats i amb acreditació vigent al Programa Catalunya Clúster d'ACCIÓ, així com les empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part d'aquests clústers.

  • Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col·laboratius, entesos com aquells en els que hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers, empreses i agents d'entorn d'aquests clústers.
  • Les empreses i agents d'entorn d'aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l'ajut però no com a sol·licitants.
En el cas de projectes col·laboratius entre clústers, agents de l'entorn i/o empreses, podran participar-hi un màxim de 5 participants entre empreses, clústers i agents d'entorn.

Plazo de solicitud

29 de juliol de 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1978/2021, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (DOGC Núm. 8445 - 29.6.2021
  • Bases: Annex 3 de la  RESOLUCIÓ EMT/1886/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. (DOGC Núm. 8440 - 21.6.2021)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.