ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers - Línia Ajuts per a projectes d'innovació

Objeto del programa

Projectes que incorporin l'ús de les tecnologies definides al document “Diana de tendències tecnològiques d'ACCIÓ”. En aquest document es defineixen les 20 tendències tecnològiques amb un impacte rellevant a Catalunya fins al 2025 en les que s'han de basar els projectes presentats en aquesta línia:

  • Societat digital: big data, intel·ligència artificial, blockchain, núvol, ciberseguretat, connectivitat, fotònica i supercomputació.
  • Transformació verda: tecnologies del cicle de l'aigua, hidrogen, bateries, gestió del CO2, reciclatge i foodtech.
  • Resiliència industrial: robòtica, impressió 3D, vehicle elèctric i semiconductors; Salut: bioenginyeria i salut digital.
Les tipologies de projectes subvencionables en aquesta línia són els següents:
  • Projectes d'innovació en matèria d'organització i processos.
  • Estudis de viabilitat tècnica de project

Beneficiarios de la ayuda

  • Els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers .
  • Empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya.
Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col·laboratius, entesos com aquells en els que hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers, empreses i agents d'entorn.
Les empreses i agents d'entorn únicament podran actuar com a participants de l'ajut però no com a sol·licitants.

Plazo de solicitud

14 de desembre de 2022.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/3551/2022, de 12 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (DOGC Núm. 8795 - 17.11.2022
  • Bases: Annex 3 de la  RESOLUCIÓ EMT/3011/2022, de 3 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. (DOGC Núm. 8769 - 10.10.2022)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.