ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers - Línia Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

Objeto del programa

Incrementar la competitivitat i/o el rendiment d'empreses i dels clústers. En aquestes bases, s'entén per competitivitat al conjunt d'accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials.

Es consideraran subvencionables el projectes de reforç de la competitivitat relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d'estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d'oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre d'altres.

Beneficiarios de la ayuda

  • Els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers .
  • Empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya.
Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col·laboratius, entesos com aquells en els que hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers, empreses i agents d'entorn.

Les empreses i agents d'entorn únicament podran actuar com a participants de l'ajut però no com a sol·licitants.

Plazo de solicitud

14 de desembre de 2022.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/3551/2022, de 12 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (DOGC Núm. 8795 - 17.11.2022)  
  • Bases: Annex 2 de la  RESOLUCIÓ EMT/3011/2022, de 3 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. (DOGC Núm. 8769 - 10.10.2022)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.