ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers - Línia Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

Objeto del programa

Incrementar la competitivitat i/o el rendiment d'empreses i dels clústers. En aquestes bases, s'entén per competitivitat al conjunt d'accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials.

Es consideraran subvencionables el projectes de reforç de la competitivitat relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d'estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d'oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre d'altres.

Beneficiarios de la ayuda

Els clústers integrats i amb acreditació vigent al Programa Catalunya Clúster d'ACCIÓ, així com les empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part d'aquests clústers.

  • Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col·laboratius, entesos com aquells en els que hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers, empreses i agents d'entorn d'aquests clústers.
  • Les empreses i agents d'entorn d'aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l'ajut però no com a sol·licitants.

Plazo de solicitud

29 de juliol de 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1978/2021, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (DOGC Núm. 8445 - 29.6.2021
  • Bases: Annex 2 de la  RESOLUCIÓ EMT/1886/2021, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. (DOGC Núm. 8440 - 21.6.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.