Gencat - Departament de Salut

Inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris

Objeto del programa

Promoure la realització d'inversions destinades a la renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) o línies de serveis assistencials que hi pertanyin, com a mecanisme per impulsar la modernització i renovació tecnològica del sistema públic de salut a través de la substitució de l'equipament que ho requereixi, en els termes i segons els criteris de priorització establerts per aquestes bases. S'exclou de l'objecte d'aquestes bases l'adquisició de nou equipament que no suposi donar de baixa un equipament equivalent susceptible de renovació.

  • Línia 1. Equipament per a atenció a pacients crítics, monitoratge, ventilació, de suport al part i als nounats.
  • Línia 2. Equipament de diagnòstic per la imatge convencional i/o terapèutic. 
  • Línia 3. Equipament específic de diagnòstic per la imatge, medicina nuclear i radioteràpia. 

Beneficiarios de la ayuda

Qualsevol entitat, sigui pública o privada, que gestioni centres hospitalaris d’aguts integrats al SISCAT o línies de serveis assistencials que hi pertanyin, sempre que la integració al SISCAT del centre on s’hagi de destinar l’equipament subvencionat ho sigui en termes ordinaris i d’estabilitat (no sota cap règim de transitorietat).

Descripción

S'estableixen tres percentatges màxims de cofinançament en funció de la línia:

  • Línia 1. Equipament per a atenció a pacients crítics, monitoratge, ventilació, de suport al part i als nounats: taxa de cofinançament del 25%.
  • Línia 2. Equipament de diagnòstic per la imatge convencional i/o terapèutic: taxa de cofinançament del 40%.
  • Línia 3. Equipament específic de diagnòstic per la imatge, medicina nuclear i radioteràpia: taxa de cofinançament del 70%.

Plazo de solicitud

Convocatòria: pendent de publicació

Más información

  • Convocatòria: pendent de publicació
  • Bases: ORDRE SLT/82/2022, de 25 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, previstes per a la seva convocatòria durant l'exercici de 2022. (DOGC Núm. 8658 - 2.5.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.