Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Beques "Proof of Concept"

Objeto del programa

Concessió d’ajuts per accelerar el procés de transferència de coneixement dels grups de recerca de la UAB, a través de la realització d’estudis que permetin avançar en la maduració del projecte. 

Finançament i acompanyament de projectes de desenvolupament que suposin la realització d’activitats pre-comercials de valorització dels resultats de la recerca, adreçades a traslladar aquests resultats al sector productiu i a la generació d’un impacte real en la societat.

Es consideren projectes de transferència elegibles per aquesta convocatòria aquells que: 

  • Els resultats de recerca a desenvolupar tinguin potencial de ser llicenciats a una empresa o esdevenir una nova companyia.
  • Els investigadors estiguin compromesos a complir els objectius del projecte amb la finalitat de transferir-lo al sector productiu.
  • Les tasques a desenvolupar permetin que la tecnologia sigui més atractiva per inversors o per empreses. 
S’estableixen dues modalitats:
  • Validació d’idees científiques de caràcter disruptiu: Línia d’ajuts per a explorar idees científiques disruptives (TRL1) i obtenir els resultats experimentals que demostrin i validin aquesta idea plantejada, de forma que s’avanci fins a TRL2-3.
  • Prototipatge de resultats de recerca: Línia d’ajuts destinats a augmentar el TRL d’uns resultats de recerca pre-existents i que permetin augmentar el TRL fins a un estadi de demostrador comercial, de forma que els resultats de recerca es situïn a un nivell de TRL que redueixi el risc d’acceptació tecnològica per part de possibles tercers interessats. 

Beneficiarios de la ayuda

Els projectes de transferència en els que la UAB sigui propietària o copropietària majoritària del coneixement i la tecnologia prèvia, i dels resultats pels quals es sol·licita l’ajut. 

En el cas de projectes col·laboratius en els que la propietat dels resultats prèvia sigui compartida amb altres institucions, la resta d’entitats cotitulars hauran de signar un document donant suport a la presentació de la proposta i acceptant els termes de la convocatòria, entre ells, el reconeixement de la contribució econòmica de la UAB a través d’aquesta convocatòria i la conseqüent acceptació per part dels altres cotitulars, per tal de compensar aquesta contribució, de la recuperació de forma preferent per la UAB de la inversió feta mitjançant aquest ajut al projecte a partir dels ingressos provinents de la transferència dels resultats. 

Plazo de solicitud

25 de setembre de 2022.

Más información

UAB - Beques "Proof of Concept" (Bases 2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.