TecnoCampus Mataró-Maresme

Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l'àmbit de les tecnologies i la innovació

Objeto del programa

Promoure l’emprenedoria i la iniciativa empresarial innovadora:

 • Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de la tecnologia i la innovació, adreçats a persones majors de 18 anys i empreses de nova creació. Dins aquesta categoria s’atorgarà tres premis: el premi a la millor iniciativa
 • empresarial en l’àmbit de la tecnologia i la innovació, el premi a la millor iniciativa empresarial liderada per dones i el premi a la millor iniciativa amb impacte social.
 • Premi Creatic a l’Emprenedoria Universitària del Tecnocampus, adreçat a estudiants dels centres universitaris Tecnocampus.
 • Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels centres educatius de Mataró

Beneficiarios de la ayuda

 • Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de la tecnologia i la innovació
  • Persones majors de 18 anys que, de manera individual o col·lectiva, tinguin una idea de negoci relacionada amb la tecnologia i la innovació amb un nivell de maduresa proper al mercat i vulguin posar-la en marxa.
  • Empreses relacionades amb la tecnologia i la innovació i que hagin iniciat la seva activitat al llarg de l’any 2021. S’entendrà com a data d’inici d’activitat la que consti com a data d’alta
 • Premi Creatic a l’Emprenedoria Universitària del Tecnocampus: els alumnes universitaris dels graus o màsters de les Escoles
 • universitàries del TecnoCampus, matriculats al curs 2020-21, que presentin un resum executiu o TFG d’un projecte d’emprenedoria.
 • Premi Creatic al millor projecte emprenedor d’alumnes de FP dels centres educatius de Mataró: els alumnes de Formació Professional dels CFGS dels centres educatius de Mataró, matriculats al curs 2020-21.

Plazo de solicitud

5 d’octubre de 2021.

Más información

Tecnocampus - Premis Creatic (Bases 21a edició)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.