Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Objeto del programa

donar suport a projectes audiovisuals, tant llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d'animació, com llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries d'animació, sèries televisives de ficció, sèries documentals o sèries web de ficció, en la seva fase de desenvolupament.

Pel que fa a aquestes bases, s'entén per fase de desenvolupament totes les activitats prèvies a l'inici del rodatge necessàries per a la realització del projecte audiovisual.

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d'un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu i amb establiment permanent a l'Estat espanyol.

Plazo de solicitud

Del 21 de març a l'11 d'abril del 2023.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/903/2023, de 14 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes audiovisuals  (DOGC Núm. 8879 - 21.3.2023)  
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/1277/2022, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals. (DOGC Núm. 8661 - 5.5.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.