Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions en l’àmbit de l’oci nocturn

Objeto del programa

Concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, resolució que obliga al sector de l'oci nocturn, a suspendre la seva activitat en espais tancats.

Beneficiarios de la ayuda

Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol

S'entenen com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut.

Descripción

L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

  • 8.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
  • 30.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
  • 50.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

Plazo de solicitud

30 de juliol de 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (DOGC Núm. 8463 - 22.7.2021
  • Bases: RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. (DOGC Núm. 8460 - 19.7.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.