Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Programa d'acceleració tecnològica per a empreses de comerç a Catalunya

Objeto del programa

Accelerar el ritme al qual les empreses comercials incorporen la tecnologia en el conjunt dels seus processos, des de l'organització interna fins a la comercialització o el servei postvenda.

Els ajuts objecte d'aquesta convocatòria són en espècie. Les empreses beneficiàries no tindran dret a reclamar cap aportació econòmica.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses o persones físiques del sector comerç detallista que tinguin un model de negoci testat i capacitat per aportar innovació al sector. Cal que aquestes empreses es trobin en fase de creixement i que tinguin potencial per seguir creixent. Així mateix, és imprescindible que siguin empreses obertes a nous reptes i canvis, amb una estructura prou sòlida per poder endegar aquests canvis.

  • Tenir domicili fiscal a Catalunya
  • Tenir estructura empresarial pròpia
  • Comptar amb almenys un punt de venda físic a Catalunya
  • Vendre per internet a través d'una pàgina web pròpia
Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants, els majoristes que no realitzen venda al detall, les empreses de serveis i les activitats de restauració.

Descripción

Les empreses participants es beneficiaran d'un coneixement i la mentoria per part de professionals del màxim renom, que ha de tenir un efecte multiplicador a curt termini sobre les capacitat i habilitats de l'equip de cada marca o empresa, augmentant d'aquesta forma el seu potencial de creixement.

El programa consta de dues fases: la primera estarà basada en la transferència de coneixement per mitjà de workshops especialitzats i conclourà amb un informe individualitzat per a cada empresa; la segona consistirà en un acompanyament personalitzat de sis setmanes per implantar un pla d'acció destinat a implementar un salt qualitatiu en l'estratègia digital de cadascuna de les empreses.

Plazo de solicitud

30 de setembre de 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració tecnològica per a empreses de comerç de Catalunya (DOGC Núm. 8472 - 4.8.2021)    
  • Bases: RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració tecnològica per a empreses de comerç a Catalunya. (DOGC Núm. 8468 - 29.7.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.