Cambra de Terrassa

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) - Foment de l'ocupació 2021

Objeto del programa

Concessió d'ajudes a les empreses de la Comunitat Autònoma de Catalunya que hagin contractat a joves beneficiaris del sistema nacional de garantia juvenil, que hagin participat en el Plan de Capacitación per un temps mínim de 6 mesos (180) dies a temps complet.

Beneficiarios de la ayuda

Línia 1. Contractació: Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Comunitat Autònoma de Catalunya que es trobin donades d'alta en el cens de l'IAE.

Plazo de solicitud

31 de desembre de 2021

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.