ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

 • Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d'un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada prèviament per l'empresa en el seu pla estratègic i que en el futur podria esdevenir una nova línia de negoci.
 • Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir en una nova línia de negoci per l'empresa.
 • Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya

Descripción

 • Línia 1: La quantia de les subvencions serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000,00 euros.
 • Línia 2: L'import màxim d'ajut serà de 90.000,00 euros tret dels ajuts als projectes localitzats a municipis de les zones de transició nuclear en els que l'import màxim serà de 210.000,00 euros.
 • Línia 3: La quantia de les subvencions serà:
  • Per a les despeses de personal, el 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim per contracte qualificat de 50.000,00 euros i un ajut màxim de 200.000,00 euros per projecte.
  • Per a les despeses de realització per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació, el 100% del cost i un ajut màxim 1.000,00 euros per projecte.

Plazo de solicitud

Del 21 de maig al 21 de juny de 2024.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1717/2024, de 15 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci  (DOGC Núm. 9165 - 17.5.2024
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1466/2024, de 28 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci. (DOGC Núm. 9153 - 30.4.2024)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.