Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Ajuts extraordinaris per a l'activitat hotelera afectada per la Covid19

Objeto del programa

Suport a l’activitat econòmica dels hotels ubicats al municipi mitjançant la concessió d’ajuts, per a reduir l’impacte dels danys econòmics provocats a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió del COVID-19, per tancament temporal o per la posterior minoració de la seva facturació.

Beneficiarios de la ayuda

Persones físiques o jurídiques que tenen llicència d’activitat al municipi, i exerceixin l’activitat hotelera i/o similar dins el municipi de Sant Cugat del Vallès.

Descripción

Quantia dels ajuts: en funció de les places hoteleres de que disposa l’establiment

  • 150 a 199 7.000,00 €
  • 200 a 249 7.750,00 €
  • 250 a 299 8.500,00 €
  • 300 o més 9.250,00 €

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació

Más información


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.