Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Ajuts extraordinaris per a l'activitat econòmica afectada per la Covid19

Objeto del programa

Ajuts extraordinaris de suport a l’activitat econòmica per al manteniment del teixit empresarial i comercial del municipi de Sant Cugat del Vallès afectat per la crisi de la Covid19.

L'ajut està dirigit a les empreses i comerços que...

  • Supòsit A: desenvolupen la seva activitat en locals de fins a 350m2 i que s'hagin vist afectades pels decrets de tancament de l’activitat comercial pels efectes del coronavirus COVID-19 
  • Supòsit B: hagin patit una reducció involuntària de la seva facturació superior al 50 % com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

Beneficiarios de la ayuda

Persones físiques o jurídiques que disposen de llicència d’activitat al municipi i que siguin propietàries o llogateres d'un local d’activitat de fins a 350 m2 (en cas de lloguer, els tributs corresponents a l’exercici 2020 han d'estar repercutits en el contracte de lloguer).

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.