Cambra de Comerç de Terrassa

Programa Sostenibilitat

Objeto del programa

Millorar la productivitat i competitivitat de les micro, petites i mitjanes empreses amb l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent, per aconseguir un creixement econòmic sostenible a través d’actuacions relatives a l’eficiència energètica, la reducció de la petjada de carboni, l’economia circular i l’Agenda 2030.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses (micro, petites i mitjanes) i persones inscrites al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Terrassa

Descripción

FaseI: La Cambra de Terrassa desenvoluparà el programa focalitzant les accions en una diagnosi de comportament ambiental fent un anàlisi exhaustiu i gratuït de l’empresa participant i en aquests aspectes:

  • Càlcul de la petjada de carboni per conèixer les tones de CO₂ que genera l’empresa a l’atmosfera i facilitar els compromisos de reducció.
  • Estudi de l’Eficiència Energètica.
  • Economia Circular i la possible adopció de solucions per a combatre la contaminació atmosfèrica i l’escalfament global.
  • Diagnòstic relacionat amb els ODS que impacten directament amb el medi ambient, i així determinar com contribuir a l’Agenda 2030.
Fase II: Ajudes per al Pla Personalitzat i Implantació (PPI)
  • En aquesta fase, proveïdors externs a la Cambra de Terrassa, realitzen la implantació de les solucions establertes en el Diagnòstic. L’ import màxim finançable és de 7.000 €, si bé les implantacions poden ser de major quantitat.
  • Aquest import serà prefinançat al 100% per l’ empresa, qui rebrà posteriorment un ajut, del 50%, percentatge de cofinançament de FEDER.

Plazo de solicitud

Del 14 d’abril al  30 de setembre de 2022 (o fins exhaurir el pressupost).

Más información

Cambra de Terrassa: Programa Sostenibilitat 

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.