Cambra de Comerç de Barcelona

Projecte MEDUSA: creació de nous productes turístics amb les característiques de turisme d'aventura

Objeto del programa

Subvencions per a la creació de nous productes turístics amb les característiques de turisme d'aventura en el marc del projecte MEDUSA, cofinançat pel Programa de cooperació transfronterera de la conca Mediterrània ENI CBC Med 2014-2020.

  • La subvenció consistirà en una aportació única per entitat o empresa beneficiària.
  • Cada projecte de turisme d'aventura seleccionat d'acord amb les bases de la present convocatòria es podrà subvencionar amb una quantia màxima de fins a 50.000 euros.

Beneficiarios de la ayuda

Les entitats que desenvolupin la seva activitat a Catalunya o bé a qualsevol territori de l'Estat espanyol elegible pel programa ENI CBC MED, siguin o no constituïdes com una empresa, sempre que demostrin que el seu projecte beneficia directament a una empresa o més.

Plazo de solicitud

Les empreses registrades correctament i que hagin passat a la segona fase del procediment de selecció, podran presentar la seva proposta completa fins a les 12h del dia 31 de gener de 2021.

  • Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament a la plataforma en línia F6S.com  

Más información

  • Convocatòria: ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la creació de nous productes turístics amb les característiques de turisme d'aventura en el marc del Projecte Medusa, cofinançat pel Programa de cooperació transfronterera de la conca Mediterrània, ENI CBC Med 2014-2020. (DOGC Núm. 8545 - 17.11.2021)  

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.