Departament d'Empresa i Treball

Programa Emprèn Cat

Objeto del programa

Els objectius són:

  • Fomentar l'activitat emprenedora i la cultura empresarial.
  • Estendre l'efecte de concentració emprenedora de Barcelona al territori, i ajudar a néixer i fer créixer empreses -de qualsevol sector- arreu del país.
  • Integrar i alinear actors públics i privats per incrementar la competitivitat de l'ecosistema emprenedor.
  • Promoure la innovació en l'ecosistema emprenedor.
Es consideraran actuacions subvencionables les que preveuen cadascuna de les línies següents.
  • Acompanyament de les persones en el seu procés emprenedor.
  • Actuacions per a l'enfortiment de l'ecosistema emprenedor.

Beneficiarios de la ayuda

  • Els ajuntaments, els consells comarcals, o els seus ens vinculats o dependents, les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.
  • Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.
Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions formaran part de la Xarxa Emprèn.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació

Más información

  • Convocatòria: pendent de publicació
  • Bases: ORDRE EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases que regulen la concessió de subvencions públiques per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat. (DOGC Núm. 8554 - 30.11.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.