Gencat - Departament d'Empresa i Ocupació - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)

Objeto del programa

foment de la contractació laboral de persones de 30 i més any.

actuacions subvencionables

  • Els contractes indefinits i els contractes temporals amb una durada mínima de 12 mesos.
  • En el cas de contractes per obra i servei determinat, l'entitat sol·licitant ha d'aportar una declaració responsable on s'indiqui que la durada prevista de l'obra i servei és com a mínim de 12 mesos.
Persones destinatàries de les subvencions
  •  Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
  •  Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.
Els contractes s'han de celebrar a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya
Aquestes persones han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació i han de tenir capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.
Per a aquesta convocatòria s'estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones contractades.

Beneficiarios de la ayuda

  • Les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions;
  • Les cooperatives de treball associat.
  • Persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Plazo de solicitud

Del 10 de gener al 31 de maig de 2022.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/3840/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC-CONT30IMES)  (DOGC Núm. 8573 - 29.12.2021
  • Bases: ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ). (DOGC Núm. 8548 - 22.11.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.