Gencat - Departament d'Empresa i Ocupació - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC - Contractació pràctiques)

Objeto del programa

Contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat, inscrites com a demandants d'ocupació. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar la modalitat de contracte que determini la convocatòria, en el moment de la seva signatura.

 • 2.1 Es consideren actuacions destinades al foment de la contractació les següents:
  • Actuació de contractació laboral.
 • 2.2 Es consideren actuacions destinades al foment de l'ocupació les següents:
  • Actuació de contractació laboral.
  • Actuació d'acompanyament.

Beneficiarios de la ayuda

Persones o entitats, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

 • Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació<<.
 • Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Universitats públiques no transferides.
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure.
Les entitats beneficiàries han de formalitzar un contracte de treball amb una persona treballadora de nova incorporació

Descripción

Les accions subvencionables que preveu aquesta Resolució es poden iniciar un mes abans de la publicació d'aquesta convocatòria i fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.

Plazo de solicitud

30 d'abril de 2022.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC - Contractació pràctiques) (Núm. 8574 - 30.12.2021
  • RESOLUCIÓ EMT/441/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC - Contractació pràctiques) (DOGC Núm. 8615 - 28.2.2022
 • Bases: ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOCCONTRACTACIÓ). (DOGC Núm. 8548 - 22.11.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.