Gencat - Departament d'Empresa i Ocupació - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Subvencions per a la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES)

Objeto del programa

Subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat


Actuacions subvencionables: els contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i el contracte de formació i aprenentatge i amb una durada mínima d'un any en jornada a temps complet.

Les actuacions subvencionables s'adrecen a persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació. Aquestes persones han de tenir capacitat per formalitzar la modalitat de contracte que determini la convocatòria, en el moment de la seva signatura.

Beneficiarios de la ayuda

 • Les administracions locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació.
 • Les entitats sense ànim de lucre així com les associacions i fundacions.
 • Les cooperatives de treball associat.
 • Universitats públiques no transferides.
 • Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.

Descripción

 • La quantia del mòdul econòmic mensual és de 1.473,71 euros. En conseqüència, la subvenció de les contractacions previstes en aquesta Resolució és de 17.684,52 euros per a un contracte de 12 mesos.
 • La quantia del mòdul econòmic diari és de 48,45 euros.

Plazo de solicitud

30 d'abril de 2022.

Más información

 • Convocatòria: ESOLUCIÓ EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES) (DOGC Núm. 8574 - 30.12.2021
  • RESOLUCIÓ EMT/384/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES) (DOGC Núm. 8615A - 28.2.2022
 • Bases: ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOCCONTRACTACIÓ). (DOGC Núm. 8548 - 22.11.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.