Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Ajuts per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies per carretera

Objeto del programa

Accelerar les inversions clau per a la sostenibilitat del transport, per impulsar millores al sector i afavorir així la descarbonització i la millora de la qualitat mitjançant la renovació de les flotes de vehicles.

Podran ser objecte d’aquests ajuts les actuacions relacionades amb alguna de les activitats següents:

 1. Desballestament
 2. Adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni
 3. “Retrofit” o modificació de la forma de propulsió dels vehicles
 4. Implementació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics
 5. Adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries

Beneficiarios de la ayuda

Persones físiques o jurídiques amb residència fiscal a Catalunya que siguin titulars d’algunes de les autoritzacions següent (vigent en el moment de presentar la sol·licitud) :

 • Autorització de transport públic de mercaderies habilitant per realitzar transports amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5tn (clau MDPE)
 • Autorització de transport públic discrecional de viatgers en autobús (clau VDE)
 • Autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per realitzar transports amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5tn (clau MPCE)
 • Autorització de transport privat complementari en autobús (clau VPCE)
 • Autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguin adscrits vehicles de més de 3,5tn.

Plazo de solicitud

Del 15 de març al 30 d'abril de 2024 (excepte per a l'activitat subvencionable 4 per a la qual es poden presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2023). 

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ VPD/664/2022, de 9 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (DOGC Núm. 8625 - 14.3.2022
 • Bases: Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.