Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)

Objeto del programa

Les línies innova van destinades a donar un suport financer a projectes empresarials innovadors en fase de creixement. Són una eina de col·laboració publico-privada, que es vehicula a través dels mecanismes de préstecs participatius i/o entrades en el capital.

Les línies de cofinançament Innova es focalitzen en els sectors següents:

 • Innova Creixement: Encaminada a donar suport a la iniciativa Catalonia Exponential que contempla actuacions per impulsar la transformació del model de negoci de les empreses catalanes dels sectors relacionats amb el Blockchain, Intel·ligència Artificial, Machine Learning, Internet de les coses (IoT), 5G i salut. (Tram inversió: entre 300.000 € i 1.000.000 €.)
 • Innova Energy Tech: Exclusivament per l'àmbit de la transició energètica, i que puguin assolir alts nivells de competitivitat, així com fomentar iniciatives d'innovació empresarial que contribueixin al desenvolupament i creixement d'acord amb el Pacte Nacional per a la transició energètica de Catalunya. (Tram inversió: entre 300.000 € i 1.000.000 €.)
 • Línia Innova Auto: Directes a potenciar el sector de l'automòbil i de la industria auxiliar aquest, en projectes empresarials amb més de 2 anys, amb un alt potencial de creixement, amb un caràcter innovador, amb una diferenciació respecte a productes o serveis ja disponibles al mercat, que permetin abordar nous nínxols i crear ocupació qualificada per a Catalunya i que tinguin una vocació internacional.  (Tram inversió: entre 300.000 € i 1.000.000 €.)
 • Línia Innova Moda i Comerç: Adreçada tant a empreses de moda i/o de comerç que es trobin en procés de creixement –o en disposició d'iniciar-lo– i que basin aquest creixement en un pla estratègic centrat en la innovació, sobretot a les petites i mitjanes empreses comercials catalanes amb un projecte de futur clarament definit i emparat en la planificació estratègica, com a empreses de base tecnològica que ofereixin productes i/o serveis focalitzats essencialment als sector del comerç i de la moda. (Tram inversió: entre 100.000 € i 500.000 €.)

Beneficiarios de la ayuda

Empresa en funcionament, amb cartera de clients i facturació demostrable.

 • Projecte empresarial sòlid, amb visió global i elevades perspectives de creixement, avalat per un Pla de Negoci.
 • Projecte innovador o diferencial, amb rendibilitat econòmica i social a Catalunya.
 • Localització del projecte o compromís a curt termini dels centres productius a Catalunya, amb equip directiu majoritàriament a Catalunya.
 • Promotors compromesos econòmicament i amb disposició per a la cessió de participació temporal a tercers.
 • Equip directiu complementari en les seves competències i compromès amb el projecte.
 • Es valorarà positivament que el projecte i/o empresa desenvolupi la seva activitat dins dels sectors considerats com a prioritaris.
 • El suport financer es realitzarà mitjançant cofinançament.
 • Pacte de socis, en funció de les característiques de la inversió.

Descripción

Totes les línies Innova funcionen seguint les pautes següents:

 • Suport financer en coinversió, mitjançant:
  • participació minoritària en el capital de l'empresa, a més d’una col·laboració estratègica per ajudar a potenciar el desenvolupament de la companyia;
  • préstecs participatius convertibles en capital.
 • Pacte de socis en funció de les característiques de la inversió.

Plazo de solicitud

Obert tor l'any.

Más información

AVANÇSA - Línies Innova

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.