Cambra de Comerç de Barcelona

Programa TIC Cámaras - Implantació de solucions basades en blockchain

Objeto del programa

Concessió d'ajudes per al desenvolupament Plans d'implantació de solucions basades en tecnologia blockchain, que inclouen dues fases seqüencials i progressives:

  • Fase d'Assessorament – Diagnòstic (gratuït)
  • Fase d'Implantació (subvencionada en un 50%).

Beneficiarios de la ayuda

Pimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE.

Descripción

El pressupost màxim triat per empresa és de 7.000 €, que serà prefinançat totalment per l'empresa beneficiaria i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d'ajuda per empresa serà de 3.500 €

Plazo de solicitud

Ampliat al 14 d'octubre de 2022. (o fins que s'esgoti el pressupost)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.