Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics

Objeto del programa

Reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics i altres àrees amb activitat econòmica

Poden ser objecte de les subvencions les actuacions següents:

  • Línia d'actuació 1: proporcionar connectivitat a xarxes de banda ampla de molt alta velocitat, capaces de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps.
  • Línia d'actuació 2: instal·lar una xarxa de comunicacions electròniques d'alta velocitat, capaç de prestar serveis a velocitats d'1 Gbps, que englobi el conjunt de l'àmbit d'actuació, així com, si escau, les seves zones industrials adjacents, a fi d'interconnectar cada un dels centres, unitats, instal·lacions i dependències que el conformen en terrenys gestionats per una entitat de dret públic.
Les actuacions s’han de realitzar dins de l’àmbit d’actuació conegut com a “zona blanca” i en el territori de Catalunya

Beneficiarios de la ayuda

Les persones físiques o jurídiques que tenen la condició d'operador degudament habilitat

Descripción

Els ajuts no podran superar el 80% del cost de tots els conceptes subvencionables.

Plazo de solicitud

30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ VPD/2531/2022, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per reforçar la connectivitat de polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (DOGC Núm. 8740 - 29.8.2022
  • Bases:  ORDRE VPD/182/2022, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per reforçar la connectivitat a polígons industrials i centres logístics, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. (DOGC Núm. 8717 - 26.7.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.