Número 0012 25/09/2020
Recull d'informació setmanal de les principals notícies, programes de suport i agenda d'interès pels professionals i entitats que treballen pel progrés científic, tecnológic, econòmic i social a banda i banda de l'eix de la B30
Recopilación de información semanal de las principales noticias, programas de apoyo y agenda de interés para los profesionales y entidades que trabajan por el progreso científico, tecnológico, económico y social a ambos lados del eje de la B30
Nº anteriors/anteriores
0011 0010 0009Notícies / Noticias

Actualitat 30Virtual / Actualidad 30Virtual

Opinió "Les Oportunitats que Importen en la Nova Normalitat"
Les oportunitats que importen, les que ens fan avançar decisivament cap als nostres objectius, sempre són una petita fracció de les possibles. En situacions de canvi rellevant en l'entorn competitiu, l'empresa s'ha d'adaptar als nous requisits mínims de competitivitat, el que li...

Oberta la convocatòria per participar com a speaker al Industry 4.0 Congress de l'Advanced Factories 2021
Actalitzat el 09/02/2021 Al voltant del concepte de la Indústria 4.0 i la fàbrica intel·ligent, el Call for ...

Un nou projecte pioner al Parc del Alba: del biogàs al biometà i del biometà a la xarxa de gas
El Parc de l’Alba, la zona empresarial del qual es coneix com Barcelona Synchrotron Park, gestiona al mateix temps un espai dedica...

Cerdanyola Comerç i Serveis presenta el nou espai digital cerdanyolacomercial.cat
L’associació Cerdanyola Comerç i Serveis acaba de posar en marxa el seu nou espai digital Cerdanyolacomercial.cat amb l'objectiu d'impulsar la digitalització dels comerços, la restauració...

Caixabank i l’associació Sant Cugat Empresarial reafirmen el seu compromís de col·laboració
CaixaBank ha renovat el seu acord de col·laboració amb l’associació multisectorial Sant Cugat Empresarial tot confirmant el seu suport&nbs...

Josep Monràs (Àmbit B30), reclama a la Generalitat que es restableixin els 6 serveis suprimits de la línia R3 de Rodalies de Catalunya
El president de l’Associació Àmbit B30, Josep Monràs, ha enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat del Govern catal&a...

La Cambra de Comerç de Sabadell obre una nova convocatòria per oferir espais de coworking gratuïts durant un any
La Cambra de Comerç de Sabadell i el Banc Sabadell han obert una nova convocatòria per oferir espais de coworking totalment gratuïts durant un an...

Informe GEM Catalunya 2019-2020: creix el percentatge de persones que volen crear una empresa
En el marc del BizBarcelona 2020 s’acaba de presentar la setzena edició de l'Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) per a Catalunya 2018-2019...

+ Info

Recull / Resumen

Ciència i tecnologia / Ciencia y tecnología
Economia i empresa / Economía y empresa
Miscel·lània / Miscelánea


Programes de suport / Programas de apoyo

Novetats / Novedades

The Collider OnCampus program 2020 - 12 de septiembre de 2021
Fomentar la cultura emprenedora i promoure col·laboracions entre projectes innovadors i les empreses catalanes. Els projectes seleccionats en el marc de la convocatòria OnCampus participaran en la propera edició del programa, la qual es desenvoluparà en format virtual (amb la possibilit...

AENA Ventures - 14 de octubre de 2020
Financiar y acelerar proyectos de startups de todo el mundo ligados a tecnologías disruptivas que aporten soluciones a los desafíos actuales y de futuro del transporte aéreo en gestión aeroportuaria y comercial. El programa se centra en cinco retos: Agilidad en trámite...

Espais de coworking gratuïts per a startups i emprenedors - 16 de octubre de 2020
Banc Sabadell, amb l’objectiu de donar suport a la creació de noves empreses, patrocina 10 punts de treball a l'espai de Cambra Sabadell Coworking per a emprenedors. Es prioritzaran projectes de la zona d’influència de la Cambra de Comerç de Sabadell, així com aquells que pr...

Ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña - 30 de noviembre de 2020
Proyectos de inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, pudiendo incluir actuaciones de inversión que mejoren la gestión y optimicen su producción, permitiendo el uso de autoconsumo y la incorporación de la energ&i...

Premi Emprenedoria 2020 per a la Tecnologia, la Innovació i la Sostenibilitat - 31 de octubre de 2020
Premiar el talent i l’excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment a la nostra societat amb la finalitat de potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el desenvolupament.

Ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Cataluña - 30 de noviembre de 2020
Proyectos de inversión en instalaciones de generación de energía térmica con fuentes de energía renovable, pudiendo incluir actuaciones de inversión que mejoren la gestión y optimicen su producción permitiendo su integración más efectiva, e instalaciones de pr...

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a empreses de base tecnològica liderades per dones - 26 de abril de 2021
Millorar la competitivitat de les empreses, la implantació d'iniciatives empresarials de caràcter innovador amb base tecnològica promogudes per dones, i impulsar l'emprenedoria i el lideratge de les dones. Incrementar la participació de les dones professionals, emprenedores i directives en el s...

+ Info

Propers venciments / Próximos vencimientos

Subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental - 30 de junio de 2021
Subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus. Actuacions subvencionable. Projectes de recer...

Crida Repte CIMTI 2020: Oportunitat per la transformació del model assistencial sanitari i social - 30 de septiembre de 2020
La crida Repte CIMTI 2020 sota el títol Oportunitat per a la transformació del model assistencial sanitari i social pretén abordar 4 temàtiques: Temàtica 1: Transformació del model assistencial: Es cerquen solucions que permetin assajar nous models d'organitzaci&oacu...

ICF - Avalis liquiditat - 30 de septiembre de 2020
L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Línea de Avales trabajadores autónomos, pymes y empresas cuya actividad se vea afectada por los efectos económicos del COVID‐19 - 30 de septiembre de 2020
Avales para garantizar  nuevos  préstamos  o  renovaciones concedidos  a  empresas  y  autónomos para atender necesidades de financiación como: Pagos de salarios, Facturas, Necesidad de circulante , Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimiento...

ICF - Avalis liquiditat COVID-19 (Préstecs) - 30 de septiembre de 2020
Préstec amb aval del 100% d'Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

ICF Eurocrèdit COVID-19 - 30 de noviembre de 2020
Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la COVID-19; vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa. Les operacions aprovades a trav...

Propuestas EUREKA Globalstars: convocatoria España - Japón - 30 de septiembre de 2020
Promover la generación de proyectos de I+D en cooperación internacional entre empresas de Japón y de los países Eureka interesados en participar en esta llamada, entre ellos España. Los proyectos pueden abarcar cualquier temática excepto tecnologías nucleares y tecn...

Propuestas Eureka: convocatoria Turquia - España - 30 de septiembre de 2020
Promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos de cualquier área temática. Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes....

Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys - 20 de noviembre de 2021
Ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a la contractació laboral per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

Ayudas para el desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales - 02 de octubre de 2020
Realización de proyectos de desarrollo experimental basados en tecnologías habilitadoras digitales.  Los proyectos de desarrollo experimental podrán incluir la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo...

Ajuts per a la reactivació de l'activitat econòmica en el municipi per a pal·liar els efetces del COVID-19 - 02 de octubre de 2020
L'objecte d’aquestes bases és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica i social provocada pel COVID-19, i impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de Cerdanyola de Vallès, atorgant liquiditat a les empreses de la ...

Ayudas para el desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales - 03 de octubre de 2020
El desarrollo de la oferta tecnológica basada en inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras digitales.  Realización de proyectos de desarrollo experimental basados en tecnologías habilitadoras digitales.  Los proyectos de desa...

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2019 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals - 05 de octubre de 2021
Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l'any 2019 corresponents a la creació d'agrupacions de productors forestals.

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte - 22 de julio de 2021
Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi)... Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació.  Projectes de crea...

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2021 - 08 de julio de 2021
Distinguir a aquellas personas y entidades (instituciones y organizaciones) que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial. Modalidades: Premio Nacional de Innovación modalidad «Trayecto...

Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l'àmbit de les tecnologies i la innovació - 05 de octubre de 2021
Promoure l’emprenedoria i la iniciativa empresarial innovadora: Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de la tecnologia i la innovació, adreçats a persones majors de 18 anys i empreses de nova creació. Dins aquesta c...

Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior - 10 de junio de 2021
Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior: Las ayudas se concentran en subvencionar las actividades que presuponen unos costes por pago de tasa en los respectivos países en función de unas cuantías de referencia que se establecen en la...

Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles - 09 de octubre de 2020
Estimular la protección nacional de la tecnología a través de patentes o modelos de utilidad con el fin de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de las personas físicas, dichas ayudas se concentran en subvencionar las solicitudes de patentes y modelos de utilidad ...

+ Info

Agenda

Ven a la gran distribució d'aliments al Regne Unit - Online, 28 de septiembre de 2020
Els mercats madurs són entorns altament competitius amb una pluralitat d’oferta. Això fa que les petites i mitjanes empreses tinguin dificultats per destacar els seus productes en canals de comercialització complexos com és la gran distribució. Seminari en línia, adreç...

FHG Fórum, Food & Hospitality, Tourism and Gastronomy Forum - Barcelona, 28 de septiembre de 2020
Fòrum amb un format híbrid, presencial (Physical Experience) i virtual (Digital Experience), que abordarà els reptes de futur per al sector agroalimentari i la seva cadena de valor, la restauració, la hotelería, les col·lectivitats i el turisme; sectors clau per la seva contribució...

XPatient Barcelona Congress - Online, 28 de septiembre de 2021
L’ XPatient Barcelona Congress és l’esdeveniment de referència sobre el canvi de model assistencial el qual apodera el pacient i el situa en el centre de tot el procés.

REBUILD, la cumbre anual de rehabilitación y reforma - Barcelona, 29 de septiembre de 2020
REBUILD, la plataforma de innovación en la confluencia de la digitalización, industrialización, diseño, sostenibilidad y nuevos materiales REBUILD acoge el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Un espacio donde descubrir nuevos materiales, las últi...

Presentació de la missió empresarial a la fira Hannover Messe - Online, 29 de septiembre de 2020
Del 12 al 16 d'abril del 2021 està prevista la celebració de la fira Hannover Messe, el referent mundial en l’àmbit de la Indústria 4.0 i les noves tecnologies industrials.  En aquesta sessió virtual del 29 de setembre coneixeràs com hi pots participar. ...

Webinar Excelencia Operativa y Digitalización en Empresas de Transporte - Online, 29 de septiembre de 2020
El sector del transporte es uno de los más relevantes en nuestro país. Su aportación al PIB es muy notable y la buena salud de las empresas logísticas es vital para los indicadores de nuestra actividad económica global. Las tendencias económicas y de mercado influyen direc...

Webinar: Cómo detectar y prevenir los fraudes de identidad digital - Online, 29 de septiembre de 2020
Somos cada vez más digitales, algo que se ha hecho patente más que nunca durante los últimos meses, y que seguimos viviendo. En esta era digital, el fraude online es una de las principales amenazas para empresas, instituciones y usuarios, en especial el fraude que afecta a la identidad digital....

Cafè Aventura: Fòrum de l'emprenedoria a Sabadell - Online, 25 de noviembre de 2021
L'objectiu de la jornada és fomentar una trobada entre promotors de projectes empresarials, responsables d'empreses ja consolidades, agents d’innovació com centres de recerca i tecnològics, persones inversores, etc. . En definitiva, es vol donar impuls i visibilitat a les noves empreses, en espe...

El món postcovid. Oportunitats de negoci als mercats internacionals: Txèquia, Eslovàquia i Polònia - Online, 30 de septiembre de 2020
Cambra de Girona organitza junt amb el Sr. Michal Chabasiewicz director de l’Oficina Exterior de Catalunya a Polònia aquest webinari per presentar-vos les possibilitats d’aquests països.

Aula virtual: Conceptes de finances que sempre has volgut saber i no t'atrevies a preguntar - Online, 30 de septiembre de 2020
L'objectiu de la sessió és que, d’una forma clara i senzilla, els assistents tinguin més clars els conceptes de: Balanç; actiu, patrimoni net, passiu, recursos propis i aliens, fons de maniobra i principis de l'equilibri financer. Compte de resultats; ingressos...

+ Info


Comparteix - Comparte
Segueix-nos - Síguenos