Número 0122 23/12/2022
Recull d'informació setmanal de les principals notícies, programes de suport i agenda d'interès pels professionals i entitats que treballen pel progrés científic, tecnológic, econòmic i social a banda i banda de l'eix de la B30
Recopilación de información semanal de las principales noticias, programas de apoyo y agenda de interés para los profesionales y entidades que trabajan por el progreso científico, tecnológico, económico y social a ambos lados del eje de la B30
Nº anteriors/anteriores
0121 0120 0119Notícies / Noticias

Actualitat 30Virtual / Actualidad 30Virtual

Sepmag patrocina el premi UAB de Nanociència i Nanotecnolgia (programa “Ciències Excel·leix”)
La Facultat de Ciències de la UAB va celebrar la cerimònia dels Premis “Ciències Excel·leix” el passat 16 de desembre. L'objectiu d'aquest programa és reconèixer i donar suport als estudiants destacats del primer any...

Aplicació pràctica de la gestió de riscos durant el Nadal
L'aplicació de la gestió de riscos és molt àmplia i es pot ajustar a les diferents circumstàncies que es donen a la nostra vida diària: treball, relacions personals, projectes, viatges, etc. Les empreses tenen l'obligació de treballar aquests riscos i determinar mec...

Congrés de Gestors de Polígons Industrials. Es busquen solucions, projectes i iniciatives per afavorir la transformació digital de les zones industrials
La indústria 4.0 i la transformació digital s'han convertit en els darrers anys en un requeriment bàsic de competitivitat per al sector manufacturer. La irrupció de noves tecnologies com l'automatització, la robòtica, la intel·ligència artificial, la data analytics o les so...

PIMEC accelera l’actualització formativa de les persones treballadores per adaptar les seves competències a les necessitats de les pimes amb el llançament de PIMEC Academy
La patronal PIMEC acaba d'implementar la nova plataforma de PIMEC Academy, amb la qual es vol facilitar la incorporació de l’aprenentatge continu en el dia a dia de les pimes, fo...

La Cecot i la Generalitat fan balanç dels 10 anys impulsant la Reempresa a Catalunya
L’any 2011, la patronal Cecot en col·laboració amb la Fundació Autoocupació va posar en marxa una iniciativa pionera a Espanya: el ...

Baròmetre del sector tecnològic 2022: El sector TIC català no només no trontolla, sinó que creix per la seva capacitat de resiliència
El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) ha presentat la catorzena edició del ‘Baròmetre del sector tecnològic a...

Bon Nadal · Feliz Navidad · Merry Christmas
Des de 30Virtual us volem desitjar un bon Nadal i un feliç any 2023 Desde 30Virtual os deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2023 Merry Christmas and happy New Year 2023 ...

+ Info

Recull / Resumen

Ciència i tecnologia / Ciencia y tecnología
Economia i empresa / Economía y empresa
Miscel·lània / Miscelánea


Programes de suport / Programas de apoyo

Novetats / Novedades

Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador - Ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional - 12 de enero de 2023
Promover el emprendimiento y la innovación en todo el territorio nacional, contribuir al desarrollo de ecosistemas regionales y locales, fortalecer los foros de encuentro, redes formales e informales de apoyo a emprendedores y oportunidades de formación.  El apoyo a estos eventos contribuir&aacu...

Programa Investigo. Contractació de persones joves per R+D+i - 25 de enero de 2023
Contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'activitats de recerca i innovació en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea –Next Generation EU.

Ayudas para la creación de la Red de Oficinas de Acelera PYME - 27 de enero de 2023
Financiar la creación de la red de Oficinas Acelera Pyme dentro del programa Acelera Pyme para el impulso a la adopción de las tecnologías por las empresas españolas (incluidas las de nueva creación), especialmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y emprendedore...

Programa MOVES FLOTAS: incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros - 18 de octubre de 2023
Contribuir al cumplimiento de los objetivos correspondientes a la inversión 2 del componente 1 del PRTR, en concreto al hito 12 del mencionado Plan, así como a la «descarbonización» del sector transporte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad para la consecución d...

Proyecto ICEX Vives - 31 de diciembre de 2024
Incrementar el número de profesionales con formación y capacitación en internacionalización contribuyendo así a la mejora de la competitividad y productividad de las empresas españolas internacionalizadas.

NextGenerationEU - Novedades semanales - 31 de diciembre de 2027
El portal del "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" (Ministerio de la Presidencia) publica un boletín semanal  que recopila las licitaciones, ayudas, subvenciones y otras actuaciones del ...

+ Info

Propers venciments / Próximos vencimientos

ICO Empresas y Emprendedores - 31 de diciembre de 2023
Financiación (modalidad de préstamo, leasing, renting o línea de crédito) para... Desarrollar los proyectos de inversión y/o las necesidades generales de la actividad, entre otras, necesidades de liquidez tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a prove...

ICO Garantía SGR/SAECA - 31 de diciembre de 2023
Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas que cuenten con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que realicen inversiones productivas en España o fuera del territori...

ICO Crédito Comercial - 31 de diciembre de 2023
Conceptos financiables Anticipos de facturas: Se podrán anticipar las facturas que tengan un vencimiento no superior a 180 días, a contar desde la fecha de la firma de la operación. Prefinanciación: Necesidades de liquidez de la empresa para cubrir los costes de...

ICO Internacional - 31 de diciembre de 2023
Tramo I - Inversión y Liquidez - Autónomos,  emprendedores , todo tipo de  empresas domiciliadas en España, o en el extranjero que cuentan al menos con un 30% de capital de empresas española, que deseen llevar a cabo  actividades empresariales  y/o  inversi&oacut...

ICO Exportadores - 31 de diciembre de 2023
Conceptos financiables: Anticipos de facturas: se podrán anticipar las facturas que tengan un vencimiento no superior a 180 días, a contar desde la fecha de la firma de la operación. Prefinanciación: necesidades de liquidez de la empresa para cubrir los cos...

ICO Canal Internacional - 31 de diciembre de 2023
Inversión y Liquidez: autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto las domiciliadas en España como aquellas domiciliadas en el extranjero que  tengan "...

Subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals - 31 de diciembre de 9999
La finalitat principal d'aquesta subvenció és fomentar la prevenció i la preparació per a la reutilització de residus municipals i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals, i, alhora, donar compliment als objectius establerts a la...

Subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits por segundo. - 31 de diciembre de 2022
Concesión directa de ayudas para que los usuarios puedan contratar servicios de acceso de banda ancha fija, independientemente de la tecnología utilizada, a una velocidad mínima de transmisión de datos en sentido descendente de 30 Mbits por segundo, sufragándose los gastos asociados al alta en ...

ICF indústria 4.0 - Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial - 31 de diciembre de 2022
Ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament dels projectes d’inversió i desenvolupament industrial... Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologie...

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial - 30 de diciembre de 2024
Ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament dels projectes d’inversió i desenvolupament industrial... Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologie...

ICF Impuls Industrial - Ajuts en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de l'activitat industrial catalana - 31 de diciembre de 2022
Concessió d'ajuts en forma de garantia per fiançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de la indústria catalana: Projectes d'inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l'ampliaci&oa...

Ayudas NEOTEC Mujeres emprendedoras - 19 de abril de 2022
Financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

+ Info

Agenda

Horizon Europe Infoday Cluster 2: Democràcia, Governança i Transformacions socials i econòmiques - Barcelona, 11 de enero de 2023
Sessió per conèixer les últimes novetats de les convocatòries d’Horizon Europe en aquesta àrea.

Horizon Europe Infoday Cluster 2: Patrimoni cultural i indústries culturals i creatives - Barcelona, 12 de enero de 2023
Sessió per conèixer les últimes novetats de les convocatòries d’Horizon Europe en aquesta àrea.

+ Info


Comparteix - Comparte
Segueix-nos - Síguenos