ALTRIUM
Strategic collaboration

      


ALTRIUM és una consultora especialitzada en col·laboració empresarial, innovació col·laborativa i intel·ligència col·lectiva. Donem suport a directius i equips per obtenir millors resultats en la gestió remota i online de projectes estratègics. En plans estratègics, projectes d'innovació o transformació, feedback o parteneriats. Amb focus transversal, orientació a resultats, estalvi de temps i relacions de confiança. Millorem la gestió remota amb formació, metodologia, eines online i mesura de resultats. Experiència de més de 15 anys, amb referències a pimes, grans organitzacions i fundacions.


ALTRIUM es una consultora especializada en colaboración empresarial, innovación colaborativa e inteligencia colectiva. Damos soporte a directivos y equipos para obtener mejores resultados en la gestión remota y online de proyectos estratégicos. En planes estratégicos, proyectos de innovación o transformación, feedback o partenariados. Con foco transversal, orientación a resultados, ahorro en tiempo y relaciones de confianza. Mejoramos la gestión remota con formación, metodología, herramientas online y medición de resultados. Experiencia de más de 15 años, con referencias en pymes, grandes organizaciones y fundaciones.


Serveis - Servicios

Suport en gestió remota i colaborativa - Soporte en gestión remota y colaborativa:
  • Plans estratègics i projectes amb partners - Planes estratégicos y proyectos con partners
  • Projectes d'innovació o transformació - Proyectos de innovación o transformación
  • Feed-back col·lectiu i avaluació - Feed-back colectivo y evaluación

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.