ATIPIC

     


ATIPIC, projectes magnètics avançats és una empresa dedicada a desenvolupar tecnologies magnètiques i convertir-les en productes i processos industrials.
Les nostres quatre principals àrees d’expertesa son:
  • Sensors magnètics avançats i aplicacions.
  • Dispositius amb imants permanents.
  • Sistemes electromagnètics especials.
  • Materials magnètics a mida.
En conseqüència els nostres principals actius son patents, metodologia i experiència en R+D industrial.
Des del 1998 treballem en projectes d’aplicació industrial, principalment en els sectors de l’Automoció, les Biociències, l’Aeroespacial i l’Agrolimentació, establint relacions a llarg terminis amb clients industrials i socis tecnològics. Aquesta filosofia ens permet ser una empresa independent i dinàmica, ubicada al Parc Tecnològic del Vallès.


ATIPIC, proyectos magnéticos avanzados es una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías magnéticas y su conversión en productos y procesos Industriales
Nuestras cuatro principales áreas de trabajo son
  • Sensores magnéticos avanzados y sus aplicaciones.
  • Dispositivos con imanes permanentes.
  • Sistemas electromagnéticos especiales
  • Materiales magnéticos a medida.
En consecuencia, nuestros principales activos son patentes, metodología y experiencia en I+D industrial.
Desde el 1998 trabajamos en proyectos de aplicación industrial, principalmente en los sectores de Automoción, Biociencias, Aeroespacial y Agrolimentación, estableciendo relaciones a largo plazos con clientes industriales y socios tecnológicos. Esta filosofía nos permite ser una empresa independiente y dinámica, ubicada en el Parque Tecnológico del Vallès..

Serveis - Servicios

Planificació i execució de projectes de R&D industrial - Planificación y ejecución de proyectos de I&D industrial
Consultoria en l’aplicació de materials i sensors magnètics - Consultoria en la aplicación de materiales y sensores magnéticos


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.