Goldwater & Partners, S.L.

         

Som una companyia especialitzada en la prestació de serveis d'auditoria, consultoria i assessoria financera-fiscal a empresaris, empreses, entitats sense ànim de lucre o de règim d'atribució de rendes, en totes i cadascuna de les fases de l'organització: constitució, creixement-internacionalització i venda-traspàs o dissolució-cessament d'activitat.

Amb més de 30 anys d'història, la nostra capacitat d'innovació i adaptació als canvis de tota mena que han esdevingut ens ha permès evolucionar al costat dels nostres clients i donar resposta a les seves noves demandes.
xxxx


Somos una compañía especializada en la prestación de servicios de auditoría, consultoría y asesoría financiero-fiscal a empresarios, empresas, entidades sin ánimo de lucro o de régimen de atribución de rentas, en todas y cada una de las fases de la organización: constitución, crecimiento-internacionalización y venta-traspaso o disolución-cese de actividad.

Con más de 30 años de historia, nuestra capacidad de innovación y adaptación a los cambios de todo tipo que han acontecido nos ha permitido evolucionar al lado de nuestros clientes y dar respuesta a sus nuevas demandas.

Serveis - Servicios

Auditories de Comptes anuals i Estats financers - Auditorías de Cuentas anuales

Justificació econòmica de projectes R+D+I - Justificación econòmica de proyectos I+D+I

Informes pericials (Econòmics, comptables i financers) - Informes periciales 

informes especials - Informes especiales


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.