Immovirgam

       


Inversions i Promocions Immobiliàries Virgam és una agència immobiliària creada l'any 2010 especialitzada en la compravenda de grans actius immobiliaris (Registre Aicat 9831). Perit judicial immobiliari, disposa d'actius provinents de Concursos de Creditors, subhastes, etc. També construeix i reforma edificis. Especialitzada en residències geriàtriques.


Inversions i Promocions Immobiliàries Virgam es una agencia inmobiliaria creada en 2010 especializada en la compraventa de grandes activos inmobiliarios (Registro Aicat 9831). Perito judicial inmobiliario, dispone de activos provenientes de Concursos de Acreedores, subastas, etc. También construye y reforma edificios. Especializada en residencias geriátricas.


Serveis - Servicios

Agència immobiliària - Agencia Inmobiliario
Promocions & rehabilitacions - Promociones & rehabilitaciones
Perit Judicial Immobiliari - Perito Judicial Inmobiliario


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.