Joan Bramona / Branding Co.

         


Ens dirigim a empreses i professionals que cerquen una Identitat Gràfica Corporativa amb l'objectiu de mostrar al públic objectiu la coherència entre els productes, els serveis oferts i la imatge en el mercat.
El Manual Corporatiu que mostra la marca, el logotip i els diferents elements gràfics, és una peça bàsica de cada empresa per a coordinar organitzadament com ens mostrem visual i gràficament, i per això proposem solucions integrals per a fer més coherent, forta i homogènia la identitat corporativa en tot l'àmbit visual i de comunicació. Aquest és un punt clau per a la diferenciació de la competència.
Acompanyem les empreses en el seu camí. 
Acompanyem a comunicar gràficament.
.


Nos dirigimos a empresas y profesionales que precisan una Identidad Gráfica Corporativa con el objetivo de mostrar al público objetivo la coherencia entre los productos, los servicios ofrecidos y la imagen en el mercado. 
El Manual Corporativo que muestra la marca, el logotipo y los diferentes elementos gráficos, es una pieza básica de cada empresa para coordinar organizadamente cómo nos mostramos visual y gráficamente, y por eso proponemos soluciones integrales para hacer más coherente, fuerte y homogénea la identidad corporativa en todo el ámbito visual y de comunicación. Este es un punto clave para la diferenciación de la competencia. 
Acompañamos las empresas en su camino. 
Acompañamos a comunicar gráficamente.
.

Serveis - Servicios

Disseny integral de marca i logotip - Diseño integral de marca y logotipo 
Manual gràfic corporatiu - Manual gráfico corporativo 
Publicacions corporatives - Publicaciones corporativas 
Branding
Naming


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.