Qonexa

       

Qonexa és la nova operadora de Cloud Comunicacions. A través d'ella, centralitzem els nostres serveis d'operadora de telecomunicacions, oferint solucions centrades en la Telefonia Fixa, Telefonia Mòbil, Fibra Òptica i Solucions IT. La intenció de Cloud Comunicacions llançant Qonexa és reestructurar aquests serveis per deixar espai a futurs projectes i oferir als clients una oferta de serveis clara i diferencial.
Des de Qonexa volem que l'atenció als nostres clients sigui personalitzada i feta a mida, on les seves necessitats es vegin satisfetes amb l'execució del nostre servei per a realitzar una transformació digital eficient en la seva empresa.


Qonexa es la nueva operadora de Cloud Comunicaciones. A través de ella, centralizamos nuestros servicios de operadora de telecomunicaciones, ofreciendo soluciones centradas en la Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Fibra Óptica y Soluciones IT. La intención de Cloud Comunicaciones lanzando Qonexa es reestructurar dichos servicios para dejar hueco a futuros proyectos y ofrecer a los clientes una oferta de servicios clara y diferencial.
Desde Qonexa queremos que la atención a nuestros clientes sea personalizada y hecha a medida, donde sus necesidades se vean satisfechas con la ejecución de nuestro servicio para realizar una transformación digital eficiente en su empresa.

Serveis - Servicios

Telefonia IP  - Telefonía IP

Telefonia mòbil  -  Telefonía móvil
Fibra Òptica - Fibra Óptica 
Serveis IT  - Servicios IT


Consultoria en qualitat - Consultoría en calidad

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.