SEPMAG

       


SEPMAG és una empresa dedicada al desenvolupament, fabricació i comercialització de sistemes de separació biomagnètica per a les industries del diagnòstic InVitro i biotecnologica.
Els seus principals actius son les seves patents, la metodologia de fabricació I l’experiència en sistemes magnètics aplicats a processos biològics i químics, així com la xarxa de cooperació desenvolupada amb socis tecnològics del sector.
Aquest model de negoci ens permet ser una empresa dinàmica I independent, amb un equip professional dedicat exclusivament a proveir productes i servies a organitzacions dedicades que volen explotar els beneficis de la separació magnètica als seus productes i processos 
Des de 2012 desenvolupem les nostres activitats al Parc Tecnològic del Vallès (Oficines i departament de R+D) i Terrassa (Unitat Productiva).


SEPMAG es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de separación biomagnética para las industrias de diagnóstico InVitro y biotecnológica.
Sus principales activos sueño sus patentes, la metodología de fabricación Y la experiencia en sistemas magnéticos aplicados a procesos biológicos y químicos, así como la red de cooperación desarrollada con socios tecnológicos del sector.
Este modelo de negocio nos permite ser una empresa dinámica E independiente, con un equipo profesional dedicado exclusivamente a proveer productos y servías a organizaciones dedicadas que quieren explotar los beneficios de la separación magnética a sus productos y procesosDesde 2012 desarrollamos nuestras actividades en el Parque Tecnológico del Vallès (Oficinas y departamento de I+D) y Terrassa (Unidad Productiva).


Serveis - Servicios

Sistemes de separació biomagnética - Sistemas de separación biomagnética


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.